Nocturn del vianant

Oh Senyor qui ets Rei del cel,
qui les penes ports calmar,
qui fas lleu el jou cruel,
sols Tu a l'hom conhort saps dar!
Ai, la vida m'és penosa!
Goigs i dols què són per mi?
Pau ditxosa,
vine, vine vers mon sí!