El contingut d'aquest web pot estar subjecte a dues de les següents llicències d'explotació, que ha d'estar degudament marcada en cada pàgina, segons correspongui:

En absència de llicència, s'entén que és CC BY 4.0.

Fins i tot en el cas que hi hagi una marca de CC0 1.0, es recomana que, en cas d'usar aquest material, feu referència sempre a l'autor/a, si hi està indicat.

Els fragments de música impresa que s'inclouen com a mostra de la traducció manuscrita i poden tenir la seva pròpia llicència d'explotació.