El pobre Pere (III)

El pobre Pere va fent tombs
sens esma, pàl·lid com un mort.
La gent que troba pel carrer
s'atura per mirar-lo bé.

Les noies fan amb trist posar:
"Si sembla un mort ressuscitat!"
No, noies, no ve del fossar,
és que ara el pobre se n'hi va.

Ell ha perdut la seva amor,
per ço és la tomba el lloc millor
on pugui jaure i quiet dormir
fins ser el dia del juí.