T'estimo

Tu ets del meu ser la imatge preferida,
tu ets del meu cor el goig més benaurat!
T'estimo més que tot el d'eixa vida,
t'estimo amb fe per una eternitat!

Jo penso en tu, i sols per tu és ma pensa;
tan sols a tu mon cor és consagrat.
Si és cert que Déu regeix la terra immensa,
t'estimo, és cert, per una eternitat!