Mar bonança

Calma immensa regna en l'aigua,
res no mou la quieta mar,
Ple d'angúnia mira el nauta
l'ample espill qui llis apar.

Cap conhort l'oreig no porta!
És de mort l'afrós silenç!
Ni una onada es veu somorta
dins d'aquell desert immens.