En la tomba d'Anselm

Puny mon cor cruel recança,
que ell ja no és al món;
ai! l'Anselm, l'amic, descansa
dins d'eix clot pregon.

Gran és mon dol! Gran és mon dol!
D'ell ma vida s'emplenava
i sense ell ma joia acaba,
puix que mai no hauré consol!