Amor séns repós

Creuant congestes,
forts vents, tempestes,
avencs negrosos,
cimals boirosos,
sempre avant, sempre avant,
sens repòs marxant!

Més me plauria
mort ben afrosa,
que heure altre dia
de vida joiosa.
Ai! estimar-nos
portats d'eixa dèria,
és afanyar-nos
vers la misèria!

Com puc fugir?
On dec partir?
Deu-me sortida!
Llum de la vida,
goig i dolor,
tu ets, dolça amor!