Un cigne avança damunt l’aigua envoltat Text

Un cigne avança damunt l’aigua envoltat
d’ell mateix, com un quadre llisquent;

així, en certs instants,
un ésser estimat és tot un espai que es mou.

S’apropa, com un doble d’aquest cigne que neda,
damunt la nostra pertorbada ànima…

i que, a aquest ésser, afegeix la imatge tremolejant
de benaurança i de dubte.

Com podem millorar aquest text?