Tots els pensaments del meu cor Text

Tots els pensaments del meu cor
són a prop teu per sempre;
això és la ferida silenciosa
que a dintre meu em rosega.
Des que tu una volta m’abraçares,
la pau i el repòs m’han abandonat.
Tots els pensaments del meu cor
són a prop teu per sempre.

Adés ja no desitjo
ni margarides ni roses.
Com puc sentir plaer
si em manca l’amor!
Des que tu em deixares,
no he rigut ni un sol moment;
adés ja no desitjo
ni margarides ni roses.

Cal que Déu faci ajuntar
els que estan fets l’un per l’altre!
Sinó a força de penes i llàgrimes
s’enceguen els ulls.
L’amor fidel té l’empara del cel,
tot acabarà bé encara, tot bé.
Cal que Déu faci ajuntar
els que estan fets l’un per l’altre!

Com podem millorar aquest text?