'''''Tenor Solo''''' Text

'''''Tenor Solo'''''
Un sempre resta on les carreteres bombardejades es bifurquen.
En aquesta guerra Ell també ha estat mutilat,
però els seus deixebles s’amaguen a part;
i ara els soldats són indulgents amb Ell.

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs.

'''''Tenor Solo'''''
Molts sacerdots donen tombs prop del Gòlgota,
amb orgull a llurs rostres
marcats en la carn per la Bèstia
per a qui el bon Crist fou negat.

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs.

'''''Tenor Solo'''''
Els escribes empentegen a tota la gent
I pregonen lleialtat a l’estat,

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
Tenor Solo
Però els que estimen amb un amor superior
sacrifiquen llur vida, ells no odien.

'''''Cor'''''
Doneu-los el repòs etern.

'''''Tenor Solo'''''
Doneu-nos la pau.

Com podem millorar aquest text?