''Strozzi:'' Text

''Strozzi:''
La Nit que veus en tan dolça faisó
dormir, fou esculpida per un Àngel,
d’aquesta pedra, i perquè dorm té vida:
desperta-la i, si no t’ho creus, et parlarà.

''Michelangelo:''
M’estimo molt el son i sent de pedra encara més,
mentre prevalguin la injúria i la vergonya:
no veure i no sentir, m’és gran ventura;
per això no em despertis, ai! parla fluixet.

Com podem millorar aquest text?