Què fas tot sol al cel, Text

Què fas tot sol al cel,
bell estel, si ets tan gentil?
Perquè defuig el lluent eixam
de germans el teu rostre?
"Sóc l'estel fidel de l'amor,
ells es mantenen allunyats de l'amor."

Però tu hauries d'anar cap a ells,
si ets l'amor, no en dubtis!
Qui voldria resistir-se a tu,
dolça i obstinada llum?
"Jo sembro, però no veig que germini,
i em quedo aquí plorant silenciosament.

Com podem millorar aquest text?