Per què? Per què? Text

Per què? Per què?
Per què s’ha concedit la llum als desventurats,
i la vida als cors afligits?
Per què? Per què?
Als que esperen la mort i no els arriba
i cerquen de trobar-la com un tresor amagat;
Als que s’alegrarien i estarien contents de rebre sepultura.
Per què? Per què?
I al home, de qui el camí està ocult
i, davant d’ell, Déu li amaga. Per què? Per què?

Elevem els nostres cors i també les mans
vers Déu a dalt del cel.

Mireu, nosaltres proclamem benaurats els que han sofert.
Ja heu sentit parlar de la paciència de Job
i heu presenciat la mort del Senyor;
car el Senyor és misericordiós i compassiu.

Amb pau i alegria, allà em dirigeixo,
en la voluntat de Déu,
el cor i l’ànima plens de conhort,
dolçament i en silenci.
Tal com Déu m’havia promès,
per a mi la mort ha esdevingut somni.

Com podem millorar aquest text?