Per què m’han tancat les portes del cel? Text

Per què m’han tancat les portes del cel?
És que he cantat massa fort?
Però jo puc cantar més fluixet,
tímidament com un ocell.

No voldrien pas els àngels posar-me a prova,
tan sols una vegada més,
per veure si és que els vaig molestar –
però no tanqueu la porta!

Oh, si jo fos el senyor
amb la túnica blanca
i ells la petita mà que pica a la porta,
podria jo negar-los-hi accés?

Per què m’han tancat les portes del cel?
És que he cantat massa fort?

Com podem millorar aquest text?