Passegeu allà dalt, en la llum, Text

Passegeu allà dalt, en la llum,
sobre tou terreny, vosaltres,
benaurats genis!
Resplendents ventijols divins
us acaronen lleument,
com els dits de l’artista
quan toquen
les sagrades cordes.

Sense destí, com un nodrissó
adormit, respiren els éssers celestials;
preservats en castedat
dins humils poncelles,
el seu esperit,
floreix eternament
i els seus benaurats ulls
esguarden amb serena,
eterna claredat.

Però a nosaltres, no ens ha estat donat
cap lloc on reposar;
els homes afligits
desapareixen, cauen
cegament, un cop i altre,
com l’aigua de roca en roca,
abocats per sempre més
a la incertesa.

Com podem millorar aquest text?