Les onades bramulen contra les roques, Text

Les onades bramulen contra les roques,
amb violent impuls;
qui allí no sap sospirar
ho aprendrà amb l’amor.

Com podem millorar aquest text?