'''''Cor de nens''''' Text

'''''Cor de nens'''''
Senyor Jesucrist, Rei de la glòria,
allibereu les ànimes dels fidels difunts de les penes de l'infern,
i de l'abisme profund: allibereu-les de la gola del lleó,
que no les engoleixi l'abisme, ni vagin a parar a les tenebres.

'''''Cor'''''
Sinó que sant Miquel, el portaestendard,
se les endugui a la llum santa,
que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.

'''''Tenor i Baríton Solos'''''
Aleshores Abraham s’aixecà, estellà la fusta i marxà
prenent amb ell el foc i un coltell.
I quan sojornaren tots dos junts,
Isaac, el primogènit, parlà i digué: pare meu,
veig els preparatius, el foc i el coltell,
però on és l’anyell per a aquest holocaust?
Llavors Abraham lligà el jove amb cinyells i corretges,
construí allà parapets i trinxeres,
i brandà el coltell per matar el seu fill.
Llavors, heus ací, que un àngel el cridà des del cel
dient: no alcis la mà sobre el noi
i no li facis res. Mira,
un anyell està entrampat per les banyes en unes garrigues,
ofereix l’Anyell de l’Orgull en el seu lloc.

Però el vell no féu això, sinó que matà el seu fill
i la meitat de la descendència d’Europa, un a un. ...

'''''Cor de Nens'''''
Heus aquí, Senyor, el sacrifici i les pregàries
que oferim a lloança vostra; accepteu-les
per aquells dels quals avui
fem memòria; feu-los passar, Senyor,
de mort a vida.
que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.
''(Tenor i Baríton Solos)'' I la meitat de la descendència d’Europa, un a un.

'''''Cor'''''
Que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.

Com podem millorar aquest text?