Aquí he collit aquesta rosa Text

Aquí he collit aquesta rosa
en la remota llunyania,
noia estimada, a tu, ai! a tu,
de bon grat la portaria!

Però fins que no arribés al teu costat
a tantes llegües de distància,
la rosa es marciria;
perquè les roses aviat es neuleixen.

Mai, l’enamorat s’ha d’arriscar
a estar més lluny del seu amor,
que el temps de dur-li, a la mà,
una florida rosa;

O el temps en què el rossinyol
porta un bri de palla al niu,
o en què el seu dolç cant
se l’emporta el vent de ponent.

Idioma

Tipus de traducció

Com podem millorar aquest text?