Abans tan descoratjats i ara tan joiosos! Text

Abans tan descoratjats i ara tan joiosos!
Sí, l’amor de Déu ho ha volgut així.
Abans tan mísers i ara tan rics!
Tots dos iguals en cos i ànima!
Abans plens de dubtes – – ara plens de certesa!
Units per al goig i la pena!

Idioma

Tipus de traducció

Font

Com podem millorar aquest text?