Youth and Love

Idioma: 
Text original: 

To the heart of youth the world is a highwayside.
Passing for ever, he fares; and on either hand,
Deep in the gardens golden pavilions hide,
Nestle in orchard bloom, and far on the level land
Call him with lighted lamp in the eventide.

Thick as stars at night when the moon is down,
Pleasures assail him. He to his nobler fate
Fares; and but waves a hand as he passes on,
Cries but a wayside word to her at the garden gate,
Sings but a boyish stave and his face is gone.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Per al cor d’un jove, el món és com la vora d’una carretera,
ell la segueix sempre endavant; i a cada cantó,
daurats pavellons s’amaguen al fons dels jardins,
s’arreceren en els horts florits i lluny, des de la plana,
el criden al captard amb llums encesos.

En munió, com les estrelles a les nits sense lluna,
els plaers l’assalten. Però ell avança vers el seu més noble destí
i només els fa signes amb la mà mentre segueix endavant,
crida tan sols una paraula des la vorera a la que està a la porta del jardí,
canta només una juvenil tonada i el seu rostre desapareix.