Where corals lie

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

The deeps have music soft and low
When winds awake the airy spry,
It lures me, lures me on to go
And see the land where corals lie.

By mount and mead, by lawn and rill,
When night is deep, when noon is high,
That music seeks and finds me still,
And tells me where the corals lie.

Yes, press my eyelids close, ’tis well,
But far the rapid fancies fly
The rolling worlds of wave and shell,
And all the lands where corals lie.

Thy lips are like a sunset’s glow,
Thy smile is like a morning sky,
Yet leave me, leave me, let me go
And see the land where corals lie.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Les fondàries tenen una música suau i fluixa
quan, a dalt, es desperta el vent vivaç,
m’atrau, em tempta a marxar
per veure el país on es troben els coralls.

Per tossals i prades, per herbeis i rierols,
quan la nit és negra, quan el sol és alt,
aquella música em cerca i em troba encara,
per dir-me on es troben els coralls.

Sí, fes-me cloure les parpelles, està bé,
però, lluny, volen ràpid les quimeres,
els móns rodolants d’onades i carculles
i tots els països on es troben els coralls.

Els teus llavis són com la vermellor del sol ponent,
el teu somriure és com el cel del matí,
però deixa’m, deixa’m marxar
per veure el país on es troben els coralls.