Wandrers Nachtlied I, D. 224

Idioma: 
Text original: 

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillst,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Entzückung füllst,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Sílvia Pujalte

Tu que estàs en el cel,
calmes tot patiment i dolor,
a qui és el doble de desgraciat,
l'omples amb el doble de joia,
ah, estic cansat de tants afany!
Perquè tant de dolor i alegria?
Dolça pau,
vine, ah, vine al meu cor!