Verschwiegener Liebe

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

Über Wipfel und Saaten
In den Glanz hinein –
Wer mag sie erraten,
Wer holte sie ein?
Gedanken sich wiegen,
Die Nacht ist verschwiegen,
Gedanken sind frei.

Errät es nur eine,
Wer an sie gedacht
Beim Rauschen der Haine,
Wenn niemand mehr wacht
Als die Wolken, die fliegen –
Mein Lieb ist verschwiegen
Und schön wie die Nacht.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Damunt brancams i sembrats
Endins de l’esplendor –
Qui el pot endevinar?
Qui el pot atrapar?
Els pensaments es gronxen,
la nit és silenciosa,
els pensaments són lliures.

Només una l’endevina,
qui ha pensat en ella,
per el mormol del boscatge,
quan ja ningú més vigila
llevat dels núvols que voleien –
El meu amor és silenciós
i bell com la nit.