Verità

Idioma: 
Text original: 

Signor, se vero è alcun proverbio antico,
questo è ben quel, che chi può, mai non vuole.
Tu hai creduto a favole e parole,
e premiato chi èl del ver nimico.

Io sono, e fui già tuo buon servo antico;
a te son dato come i raggi al sole;
e del mio tempo non t’incresce o duole,
e men ti piaccio se più m’affatico.

Già sperai ascender per la tuo altezza;
e ‘l giusto peso, e la potente spada
fassi al bisogno, e non la voce d’ecco.

Ma ‘l cielo è quel ch’ogni virtù disprezza
locarla al mondo, se vuol ch’altri vada
a prender frutto d’un arbor ch’è secco.

'''Text en rus'''

Есть истины в реченьях старины,
И вот одна: кто может, тот не хочет;
Ты внял, Синьор, тому, что ложь стрекочет,
И болтуны тобой награждены;

Я ж – твой слуга: мои труды даны
Тебе, как солнцу луч, – хоть и порочит
Твой гнев всё то, что пыл мой сделать прочит,
И все мои страдания не нужны.

Я думал, что возьмёт твоё величье
Меня к себе не эхом для палат,
А лезвием суда и гирей гнева;

Но есть к земным заслугам безразличье
На небесах, и ждать от них наград –
Что ожидать плодов с сухого древа.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Senyor, si ver és algun proverbi antic,
és ben bé el que diu que qui pot, mai no vol.
Tu has cregut en faules i paraules,
i premiat a qui, de la veritat, és enemic.

Jo sóc i he estat el teu bon vell servidor;
sotmès a tu com els raigs al sol;
i del meu temps no et commous ni et dols,
i menys et plac quan més m’esforço.

Esperava enlairar-me a la teva alçària;
que el just balanç i l’espasa potent
m’ajudessin, no la veu de l’eco.

Però el cel és qui menysté de plaçar
tota virtut en el món, vol que hom vagi
a prendre el fruit d’un arbre ja sec.