The Crucifixion

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

At the cry of the first bird
They began to crucify Thee, O Swan!
Never shall lament cease because of that.
It was like the parting of day from night.
Ah, sore was the suffering borne
By the body of Mary’s Son,
But sorer still to Him was the grief
Which for His sake
Came upon His Mother.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Silvia Pujalte

Amb el crit del primer ocell
van començar a crucificar-Te, o Cigne!
Mai no deixarem de lamentar-nos per això.
Va ser com el comiat de la nit i el dia.
Dolorós va ser el patiment suportat
pel cos del Fill de Maria,
però més dolorós per a Ell va ser l'aflicció
que per la seva causa
va patir la seva Mare.