Sokrates und Alcibiades

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

“Warum huldigest du, heiliger Sokrates,
Diesem Jünglinge stets? Kennest du Größers nicht,
Warum siehet mit Liebe,
Wie auf Götter, dein Aug’ auf ihn?”

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,
Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt,
Und es neigen die Weisen
Oft am Ende zu Schönem sich.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

“Per què tu, venerable Sòcrates, galanteges sempre
amb aquest jove? No coneixes res més important?
Per què els teus ulls l’esguarden amb amor,
com si miressis els déus?”

El que ha pensat en el més profund, estima el que és ple de vida,
el que ha vist el món, copsa la virtut sublim
i sovint els savis, al final,
tendeixen envers allò que és bell.