Sleep is supposed to be

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

Sleep is supposed to be,
By souls of sanity,
The shutting of the eye.

Sleep is the station grand
Down which on either hand
The hosts of witness stand!

Morn is supposed to be,
By people of degree,
The breaking of the day.

Morning has not occurred!
That shall aurora be
East of Eternity;

One with the banner gay,
One in the red array, –
That is the break of day.

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

La son se suposa que és,
per a les ànimes assenyades,
només tancar els ulls.

La son és l’indret grandiós
en el qual, a cada costat,
hi rau una munió de testimonis!

El matí se suposa que és,
per a la gent d’un cert rang,
el començament del dia.

Però el matí no ha arribat encara!
L’aurora serà aquella
a l’est de l’eternitat;

aquella amb la senyera llampant,
amb vermell ornament, –
aquella és el començament del dia.

Lieder 
Compositor: