Seufzer D. 198

Idioma: 
Text original: 

Die Nachtigall
Singt überall
Auf grünen Reisen
Die besten Weisen,
Daß ringsum Wald
Und Ufer schallt.

Manch junges Paar
Geht dort, wo klar
Das Bächlein rauschet,
Und steht, und lauschet
Mit frohem Sinn
Der Sängerin.

Ich höre bang’
Im düstern Gang
Der Nachtigallen
Gesänge schallen;
Denn ach! allein
Irr’ ich im Hain.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

El rossinyol
canta a tot arreu,
damunt verds rebrolls,
les millors tonades
ressonen per el bosc
i els ribatges.

Moltes parelles joves
van allà, on clar
remoreja el rierol
i s’hi queden escoltant
amb alegre goig
el cantaire.

En un llòbrec passatge
jo també sento amb ànsia
ressonar el cant
del rossinyol;
car, ai! tot sol
erro per el boscatge.