Sanctus

Compositor: 
Text original: 

'''''Soprano Solo and Chorus'''''
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et gloria tua.
Hosanna in excelsis...
Sanctus ...
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ...
Sanctus . . .

'''''Baritone Solo'''''
After the blast of lightning from the East,
The flourish of loud clouds, the Chariot Throne;
After the drums of Time have rolled and ceased,
And by the bronze west long retreat is blown,
Shall life renew these bodies? Of a truth
All death will He annul, all tears assuage? -
Fill the void veins of Life again with youth,
And wash, with an immortal water, Age?
When I do ask white Age he saith not so:
“My head hangs weighed with snow.”
And when I hearken to the Earth, she saith:
“My fiery heart shrinks, aching. lt is death.
Mine ancient scars shall not be glorified,
Nor my titanic tears, the sea, be dried.”

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

'''''Soprano Solo i Cor'''''
Sant, sant, sant és el Senyor, Déu de l'univers.
El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Hosanna a dalt del cel.
Sant.
Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Hosanna a dalt del cel.
Sant.

'''''Baríton Solo'''''
Després de l’esclat de llampecs a llevant,
el brandir de núvols sorollosos, el Tron-Carruatge;
després que els tambors del Temps han redoblat i callat
i que les cornetes de l’oest han tocat a llarga retreta,
reprendrà la vida en aquests cossos? En veritat,
anul•larà tota la mort, eixugarà totes les llàgrimes? –
O omplirà totes aquestes venes buides de joventut,
i amb una aigua immortal purificarà la senectut?
Quan pregunto a la blanca senectut, no em diu pas:
“El meu cap penja sota el pes de la neu.”
I quan escolto la Terra, ella em diu:
“El meu cor ardit s’encongeix de dolor. És mort.
Les meves antigues cicatrius no han de ser glorificades,
ni la meva immensa mar de llàgrimes assecada.”