On a poet’s lips I slept

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

On a poet’s lips I slept
Dreaming like a love-adept
In the sound his breathing kept;
Nor seeks nor finds he mortal blisses,
But feeds on the aëreal kisses
Of shapes that haunt thought’s wildernesses.
He will watch from dawn to gloom
The lake-reflected sun illume
The yellow bees in the ivy-bloom,
Nor heed nor see, what things they be;
But from these create he can
Forms more real than living man,
Nurslings of immortality!

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

He dormit damunt els llavis d’un poeta,
somiant com un adepte de l’amor,
en el so que el seu respir mantenia;
ell no cerca ni troba benaurances mortals,
sinó que es nodreix de besades airívoles,
de figuracions que obsedeixen els ermots del pensament.
Ell contemplarà, des de l’alba fins a la foscor,
el llac il•luminat per el reflex del sol,
les daurades abelles en la floració de l’heura,
ell no escolta ni veu les coses tal com són,
sinó que d’aquestes podrà crear
formes més reals que un ésser vivent,
nodrissons de la immortalitat!