Offertorium

Compositor: 
Text original: 

'''''Boys'''''
Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni,
et de profundo lacu: libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum.

'''''Chorus'''''
Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam:
quam olim Abrahae promisisti,
et semini ejus.

'''''Tenor and Baritone Solos'''''
So Abram rose, and clave the wood, and went,
And took the fire with him, and a knife.
And as they sojourned both of them together,
Isaac the first-born spake and said, My Father,
Behold the preparations, fire and iron,
But where the lamb for this burnt-offering?
Then Abram bound the youth with belts and straps,
And builded parapets and trenches there,
And stretched forth the knife to slay his son.
When lo! an angel called him out of heav'n,
Saying, Lay not thy hand upon the lad,
Neither do anything to him. Behold,
A ram, caught in a thicket by its horns;
Offer the Ram of Pride instead of him.

But the old man would not so, but slew his son, -
And half the seed of Europe, one by one, ...

'''''Boys'''''
Hostias et preces tibi Domine
laudis offerimus: tu suscipe pro
animabus illis, quarum hodie
memoriam facimus: fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.
''(Tenor i Baritone Solos)'' And half the seed of Europe, one by one.

'''''Chorus'''''
Quam olim Abrahae promisisti
Et semini ejus.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

'''''Cor de nens'''''
Senyor Jesucrist, Rei de la glòria,
allibereu les ànimes dels fidels difunts de les penes de l'infern,
i de l'abisme profund: allibereu-les de la gola del lleó,
que no les engoleixi l'abisme, ni vagin a parar a les tenebres.

'''''Cor'''''
Sinó que sant Miquel, el portaestendard,
se les endugui a la llum santa,
que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.

'''''Tenor i Baríton Solos'''''
Aleshores Abraham s’aixecà, estellà la fusta i marxà
prenent amb ell el foc i un coltell.
I quan sojornaren tots dos junts,
Isaac, el primogènit, parlà i digué: pare meu,
veig els preparatius, el foc i el coltell,
però on és l’anyell per a aquest holocaust?
Llavors Abraham lligà el jove amb cinyells i corretges,
construí allà parapets i trinxeres,
i brandà el coltell per matar el seu fill.
Llavors, heus ací, que un àngel el cridà des del cel
dient: no alcis la mà sobre el noi
i no li facis res. Mira,
un anyell està entrampat per les banyes en unes garrigues,
ofereix l’Anyell de l’Orgull en el seu lloc.

Però el vell no féu això, sinó que matà el seu fill
i la meitat de la descendència d’Europa, un a un. ...

'''''Cor de Nens'''''
Heus aquí, Senyor, el sacrifici i les pregàries
que oferim a lloança vostra; accepteu-les
per aquells dels quals avui
fem memòria; feu-los passar, Senyor,
de mort a vida.
que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.
''(Tenor i Baríton Solos)'' I la meitat de la descendència d’Europa, un a un.

'''''Cor'''''
Que en altre temps vàreu prometre a Abraham
i a la seva descendència.