O, wenn des Mondes Strahlen (Tove)

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

O, wenn des Mondes Strahlen leise gleiten,
Und Friede sich und Ruh durchs All verbreiten,
Nicht Wasser dünkt mich dann des Meeres Raum,
Und jener Wald scheint nicht Gebüsch und Baum.
Das sind nicht Wolken, die den Himmel schmücken,
Und Tal und Hügel nicht der Erde Rücken,
Und Form und Farbenspiel, nur eitle Schäume,
Und alles Abglanz nur der Gottesträume.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Oh, quan els raigs de la lluna rossolen en silenci
i la pau i el repòs s’escampen arreu,
ja no em sembla d’aigua la immensitat del mar,
i els boscos no semblen fets de matolls i arbres,
no són núvols el que ornamenta el cel,
les valls i els tossals no són el dors de la terra,
les formes i els jocs de colors només són un mer escumall,
i tota la resplendor només és un somni diví.