Künftiger Zeiten eitler Kummer

Idioma: 
Text original: 

Künftiger Zeiten eitler Kummer
Stört nicht unsern sanften Schlummer;
Ehrgeiz hat uns nie besiegt.
Mit dem unbesorgten Leben,
Das der Schöpfer uns gegeben,
Sind wir ruhig und vergnügt.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Temps venidors de mers sofriments
no destorben el nostre dolç dormiment;
l’ambició mai ens ha vençut.
Amb la vida plàcida
que el Creador ens ha donat,
estem tranquils i satisfets.