In Haven

Compositor: 
Idioma: 
Text original: 

Closely let me hold thy hand,
Storms are sweeping sea and land;
Love alone will stand.

Closely cling, for waves beat fast,
Foam-flakes cloud the hurrying blast;
Love alone will last.

Kiss my lips, and softly say:
Joy, sea-swept, may fade to-day;
Love alone will stay.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Deixa’m agafar-te estretament la mà,
tempestes baten el mar i la terra;
només l’amor resistirà.

Agafa’t fort perquè les ones colpegen amb rapidesa,
flocs d’escuma ennuvolen les apressades ràfegues;
només l’amor perdurarà.

Besa’m els llavis i digues suaument:
joia, arrossegada pel mar, pot esvanir-se avui;
només l’amor romandrà.