Im Sonnenschein

Compositor: 
Text original: 

Noch eine Stunde laßt mich hier verweilen
im Sonnenschein,
mit Blumen Lust und Gram des Lebens teilen
im Sonnenschein!

Der Frühling kam und schrieb auf Rosenblättern
ein Traumgedicht
vom Paradies, ich las die goldnen Zeilen
im Sonnenschein.

Der Sommer kam, das Ird’sche zu verzehren
mit Himmelsbrand,
ich sah die Ros’ erliegen seinen Pfeilen
im Sonnenschein.

Es kam der Herbst, das Leben heimzuholen;
ich sah ihn nahn,
und mit der Ros’ in seiner Hand enteilen
im Sonnenschein.

Seid mir gegrüßt, ihr Bilder all des Lebens!
Die hier ich sah
um mich verweilen, mir vorübereilen
im Sonnenschein.

Seid mir gegrüßt, ihr Wanderer des Lebens!
Die ohne mich
und die mit mir gewandert einige Weilen
im Sonnenschein.

Zurück ich blick’ und seh’ die Blumentäler
so leicht durchwallt,
und selbst den Berg, einst schwer erstiegen, steilen
im Sonnenschein.

Ich geh’, die süße Müdigkeit des Lebens
nun auszuruhn,
die Lust, den Gram der Erde nun auszuheilen
im Sonnenschein.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Deixa’m restar encara una hora aquí
a la llum del sol,
amb les flors, compartir els plaers i les penes de la vida
a la llum del sol!

La primavera arribà i escrigué, en els pètals de les roses,
un poema de somnis
paradisíacs, jo he llegit les línies daurades
a la llum del sol.

L’estiu arribà per consumir la terra
amb el foc celestial,
jo he vist les roses sucumbir a les seves fletxes
a la llum del sol.

La tardor arribà per recollir la vida cap a casa;
l’he vist apropar-se
i fugir amb una rosa a la mà
a la llum del sol.

Jo us saludo a vosaltres, imatges de la vida!
Les que he vist romandre
al meu entorn i les que, corrent, han passat de llarg
a la llum del sol.

Jo us saludo, vosaltres viatgers de la vida!
Els que amb mi i els que
sense mi, han caminat en alguns moments
a la llum del sol.

Jo miro enrere i veig les valls florides
tan lleugerament ondulades
i, fins i tot, la muntanya escalada amb dificultat antany, abrupte
a la llum del sol.

Del dolç cansament de la vida, jo vaig ara
a reposar
i a deixar guarir els plaers i les penes de la vida
a la llum del sol.