I have trod the upward and the downward slope

Idioma: 
Text original: 

I have trod the upward and the downward slope;
I have endured and done in days before;
I have longed for all, and bid farewell to hope;
And I have lived and loved, and closed the door.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

He petjat per pendents amunt i avall,
he patit i tascat en dies passats,
m’he delit per tot i he dit adéu a l’esperança;
he viscut, he estimat i he tancat la porta.