I felt a funeral in my brain

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

I felt a funeral in my brain,
And mourners to and fro,
Kept treading, treading, till it seemed
That sense was breaking through.

And when they all were seated
A service like a drum
Kept beating, beating, till I thought
My mind was going numb.

And then I heard them lift a box,
And creak across my soul
With those same boots of lead.
Then space began to toll

As all the heavens were a bell,
And Being but an ear,
And I and silence some strange race,
Wrecked, solitary, here.

And then a plank in reason, broke,
And I dropped down and down —
And hit a world at every plunge,
And finished knowing — then —

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

Vaig sentir un funeral al meu cap,
i els acompanyants del dol, d’una banda a l’altra,
caminaven sense parar fins que em semblà
que estava perdent els sentits.

I quan tots ells segueren,
un ofici com un timbal
batia sense parar fins que vaig pensar
que l’enteniment se m’entumiria.

I llavors vaig sentir com aixecaven una caixa
i em travessaven l’ànima amb els cruixits
d’aquelles mateixes botes de plom.
Aleshores l’espai començà a repicar

com si tot el cel fossin campanes,
i l’existència fos només una orella,
i jo i el silenci, una raça estranya,
enrunada, solitària, aquí.

Llavors una biga del meu enteniment es trencà
i jo queia, queia avall, avall –
i a cada esfondrament topava contra un món,
i vaig acabar perdent el coneixement – llavors –

Lieder 
Compositor: