Going to Heaven!

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

Going to Heaven!
I don’t know when,
Pray do not ask me how, –
Indeed I’m too astonished
To think of answering you!
Going to Heaven! –
How dim it sounds!
And yet it will be done
As sure as flocks go home at night
Unto the shepherd’s arm!

Perhaps you’re going too!
Who knows?
If you should get there first
Save just a little place for me
Close to the two I lost!
The smallest “robe” will fit me,
And just a bit of “crown”;
For you know we do not mind our dress
When we are going home.

1 I’m glad I don’t believe it
For it would stop my breath,
And I’d like to look a little more
At such a curious earth!
I am glad they did believe it
Whom I have never found
Since the mighty autumn afternoon
I left them in the ground.

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

Me’n vaig al cel!
No sé quan i us prego
de no preguntar-me com, —
car estic massa astorada
per pensar de respondre-us!
Me’n vaig al cel!
Que incert això sona!
I per tant es realitzarà,
tan segur com els ramats tornen de nit al corral
sota el braç del pastor!

Potser vosaltres també hi aneu!
Qui sap?
Si arribeu allà primer,
guardeu-me un petit lloc
a prop dels dos que he perdut!
La “túnica” més petita m’anirà bé
i just un tros de “corona”;
car heu de saber que el vestit no ens importa
quan tornem cap a casa.

Estic contenta de no creure-m’ho,
car això aturaria el meu respir
i voldria poder contemplar una mica més
aquesta terra tan curiosa!
Estic contenta que ells ho creguessin
aquells que mai he trobat
d’ençà la tarda solemne de tardor
en la que els vaig deixar a terra.

Lieder 
Compositor: