Frühlingsfeier

Idioma: 
Text original: 

Süßer, goldner Frühlingstag!
Inniges Entzücken!
Wenn mir je ein Lied gelang,
Sollt’ es heut’ nicht glücken?

Doch warum in dieser Zeit
An die Arbeit treten?
Frühling ist ein hohes Fest:
Laßt mich ruhn und beten!

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Dolç, auri dia de primavera!
Encís entranyable!
Si mai m’hagués de sortir bé una cançó,
no hauria de reeixir avui?

Però, per què en aquest temps
haig de treballar?
La primavera és una gran festa:
deixeu-me reposar i pregar!