Distacco

Idioma: 
Text original: 

Com’arò dunche ardire
Senza vo’ ma’, mio ben, tenermi ‘n vita,
S’io non posso al partir chiedervi aita?
Que’ singulti, e que’ pianti, e que’ sospiri
Che ‘l miser core voi accompagnorno,
Madonna, duramente dimostrorno
La mia propinqua morte e’ miei martiri.
Ma se ver è che per assenzia mai
Mia fedel servitù vadia in oblio,
Il cor lasso con voi, che non è mio.

'''Text en rus'''

Дерзну ль, сокровище моё,
Существовать без вас, себе на муку,
Раз глухи вы к мольбам смягчить разлуку?
Унылым сердцем больше не таю
Ни возгласов, ни вздохов, ни рыданий,
Чтоб вам явить, мадонна, гнёт страданий
И смерть уж недалёкую мою;
Но дабы рок потом моё служенье
Изгнать из вашей памяти не мог, –
Я оставляю сердце вам в залог.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

Com tindré mai la gosadia
de seguir vivint sense vos, estimada,
si, al marxar, no us puc demanar ajut?
Amb quins sanglots, quins plors i quins sospirs
el meu cor malaurat us acompanyarà,
senyora meva, testimoniant amb duresa
la meva mort imminent i els meus turments.
Però, si certament per l’absència,
la meva fidel servitud caigués en l’oblit,
deixo el cor amb vos, car no és meu.