Dear March, come in!

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

Dear March, come in!
How glad I am!
I looked for you before.
Put down your hat –
You must have walked –
How out of breath you are!
Dear March, how are you?
And the rest?
Did you leave Nature well?
Oh, March, come right upstairs with me,
I have so much to tell!

I got your letter, and the bird’s;
The maples never knew
That you were coming, – I declare,
How red their faces grew!
But, March, forgive me –
And all those hills
You left for me to hue,
There was no purple suitable,
You took it all with you.

Who knocks? that April?
Lock the door!
I will not be pursued!
He stayed away a year, to call
When I am occupied.
But trifles look so trivial
As soon as you have come,
That blame is just as dear as praise
And praise as mere as blame.

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

Març estimat, entra!
Que contenta estic!
T’esperava abans.
Treu-te el barret –
deus haver caminat –
com has perdut l’alè!
Març estimat, com estàs?
I els altres?
La natura, l’has deixat bé?
Oh març, puja tot seguit a dalt amb mi,
t’haig d’explicar tantes coses!

Vaig rebre la teva carta i la dels ocells;
els aurons no sabien
que venies, – t’he de dir
com s’enrojolaren els seus rostres!
Però març, perdona’m –
i tots aquells turons
que em deixares per acolorir,
no hi havia cap porpra adient
tu te l’emportares tota.

Qui pica a la porta? És l’abril?
Tanca bé!
No vull que m’empaiti!
Ha estat lluny tot un any per venir
ara quan estic ocupada.
Però les foteses semblen tan banals
des que ets aquí,
i el blasme és tan estimat com la lloança
i la lloança tan mera com el blasme.

Lieder 
Compositor: