Agnus Dei

Compositor: 
Text original: 

'''''Tenor Solo'''''
One ever hangs where shelled roads part.
In this war He too lost a limb,
But His disciples hide apart;
And now the Soldiers bear with Him.

'''''Chorus'''''
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

'''''Tenor Solo'''''
Near Golgotha strolls many a priest,
And in their faces there is pride
That they were flesh-marked by the Beast
By whom the gentle Christ's denied.

'''''Chorus'''''
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.

'''''Tenor Solo'''''
The scribes on all the people shove
And bawl allegiance to the state,

'''''Chorus'''''
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi....

'''''Tenor Solo'''''
But they who love the greater love
Lay down their life; they do not hate.

'''''Chorus'''''
... Dona eis requiem sempiternam.

'''''Tenor Solo'''''
Dona nobis pacem.

Traducció: 
Tipus de traducció: 
Literal
Autor: 
Salvador Pila

'''''Tenor Solo'''''
Un sempre resta on les carreteres bombardejades es bifurquen.
En aquesta guerra Ell també ha estat mutilat,
però els seus deixebles s’amaguen a part;
i ara els soldats són indulgents amb Ell.

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs.

'''''Tenor Solo'''''
Molts sacerdots donen tombs prop del Gòlgota,
amb orgull a llurs rostres
marcats en la carn per la Bèstia
per a qui el bon Crist fou negat.

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
doneu-los el repòs.

'''''Tenor Solo'''''
Els escribes empentegen a tota la gent
I pregonen lleialtat a l’estat,

'''''Cor'''''
Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,
Tenor Solo
Però els que estimen amb un amor superior
sacrifiquen llur vida, ells no odien.

'''''Cor'''''
Doneu-los el repòs etern.

'''''Tenor Solo'''''
Doneu-nos la pau.