A clear midnight

Textos

Original
Autoria
Poeta: 
Idioma: 

This is thy hour, O Soul, thy free flight into the wordless,
Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,
Thee fully forth emerging, silent, gazing, pondering the themes thou lovest best,
Night, sleep, death, and the stars.

Traduccions
Autoria
Tipus de traducció: 
Literal
Traductor/a: 

Aquesta és la teva hora, oh ànima, el teu vol lliure vers l’espai sense paraules,
lluny dels llibres, lluny de l’art, el dia esborrat, la lliçó apresa,
tu, enterament emergint endavant, en silenci, mirant fixament , ponderant
els temes que més estimes,
la nit, el somni, la mort i les estrelles.

Lieder